Elcyklar

Här har vi samtliga typer av elcyklar. Mountainbikes, hybrider och landsvägscyklar.

Priserna är dom priser som gäller före Elcykelpremien på 25%(max 10.000kr)är avdragen.

Naturvårdsverket fördelar bidrag till privatpersoner som köpt ett elfordon. Det ska hjälpa fler att byta bilen mot miljövänligare transportmedel och bidra till minskade utsläpp, mindre trängsel och mindre buller.

Ansökan ska skickas till Naturvårdsverket inom sex månader efter köpet. För fordon som köptes mellan 2017-09-20 – 2018-01-31 ska ansökan skickas in innan den 1 augusti 2018.
Premien riktar sig till privatpersoner som har fyllt 18 år vid ansökningstillfället.
Den sökande måste vara folkbokförd i Sverige och ha ett svenskt personnummer.
Det går endast att få ett bidrag per person.

Produkter